Tăng ca làm thêm cùng chị đồng nghiệp xinh đẹp Sugiura Kanon