Lần đầu tiên lên đỉnh từ khi lấy chồng của Riho Fujimori